tel: 733 517 867
 
 
 
 
 I.

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. 

nařizuje, aby pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:

− teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,
− u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
− účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
− při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

                                                                                                                 


 II.

 Návrh čestného prohlášení pro žáky.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný/á

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………

datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………

Prohlašuji, že:

  • netrpím akutními zdravotními potížemi odpovídajícími virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nemám v daném čase nařízeno karanténní opatření

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních osob.

Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i ve smyslu trestního zákona.

Dne: ……………………………………………….

Podpis: ………………………………………….

                                  
novinky a aktuality 
 
29.červenec 2020
ZAHÁJENÍ KURZU
POUZE sk. A
Čtvrtek 27.8.2020
v 15h
Učebna Sadová 9,
Hodonín
 
 
25.červenec 2020
 
 
23.leden 2020
Kouknite jak vypadá příprava
na MOTORKÁCH
 
 
 
 
© 2020 Autoškola KLADŇÁK, webdesign: MPNET s.r.o.